• برگزاری کارگاه سه روزه ترویج تغذیه با شیرمادر از تاریخ 95/5/30 لغایت 95/6/1
  برگزاری کارگاه سه روزه ترویج تغذیه با شیرمادر از تاریخ 95/5/30 لغایت 95/6/1

 • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرخمیر
  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرخمیر

 • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از مراکز بهداشتی و درمانی و ستاد شبکه بهداشت حاجی آباد
  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از مراکز بهداشتی و درمانی و ستاد شبکه بهداشت حاجی آباد

 • قابل توجه پزشکان مشمول لایه طرح نیروی انسانی
  قابل توجه پزشکان مشمول لایه طرح نیروی انسانی

 • نشست هم اندیشی برنامه های گروه گسترش
  نشست هم اندیشی برنامه های گروه گسترش و بررسی چالشها و ارائه راهکارهای مناسب

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها