• معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب شد
  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب شد طی حکمی از سوی دکتر سید حسین داودی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ، دکتر غلامعلی جاودان به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب شد.

 • برگزاری نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین وکارشناسان بهداشتی ودرمانی بارئیس کل دادگستری ومسئولین قضایی استان به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضائیه
  برگزاری نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین وکارشناسان بهداشتی ودرمانی بارئیس کل دادگستری ومسئولین قضایی استان به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضائیه. تاریخ 1/4/95درمحل سالن اجتماعات هتل هما-بندرعباس

 • نخستین بازدید معاونین بهداشتی و درمان تازه منصوب شده ، از بشاگرد شروع شد
  نخستین بازدید معاونین بهداشتی و درمان تازه منصوب شده ، از بشاگرد شروع شد

 • طرح تشدید بازرسی ازکارگاهها،صنایع وصنوف استان ازاردیبهشت ماه سالجاری
  طرح تشدید بازرسی ازکارگاهها،صنایع وصنوف استان ازاردیبهشت ماه سالجاری توسط بازرسان بهداشت حرفه ای درحال اجرابوده که تاکنون 80درصد ازکارگاهها وصنایع صنوف استان موردبازرسی قرارگرفته اند.

 • آموزش سامانه یکپارچه بهداشت (سیب )در شهرستان میناب
  آموزش سامانه یکپارچه بهداشت (سیب )در شهرستان میناب با گره هدف بهورزان ، مراقبین سلامت ، پزشکان و پرسنل ستادی

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها