آرشیو اخبار
 • معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان هرمزگان
  معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان هرمزگان

 • جلسه کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان های تابعه استان در مورخ 11/4/94
  جلسه کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان های تابعه استان در مورخ 11/4/94 در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

 • جلسه بررسی شاخص ها و بررسی وضعیت موجود شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر خمیر -مورخ 9/4/94
  جلسه بررسی شاخص ها و بررسی وضعیت موجود شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر خمیر در مورخ 9/4/94 با حضور معاون محترم بهداشتی، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر خمیر ، مدیران گروه های ستادی معاونت بهداشتی و مسئولین واحد های ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر خمیر در دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید.

 • بازدید معاون بهداشتی به همراه مدیران گروه های ستادی و کارشناسان مرکز بهداشت استان از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان بندرعباس
  معاون بهداشتی به همراه مدیران گروه های ستادی و کارشناسان مرکز بهداشت استان از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان بندر عباس بازدید بعمل آوردند

 • بازدید معاون بهداشتی به همراه مدیران گروه های ستادی و کارشناسان مرکز بهداشت استان از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان بندر خمیر
  معاون بهداشتی به همراه مدیران گروه های ستادی و کارشناسان مرکز بهداشت استان از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان بندر خمیر بازدید بعمل آوردند.

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها