• تبریک هفته بهداشت روان
  هفته بهداشت روان ازتاریخ 30-24آبان ماه

 • معاینات دانشجویان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکی رشته های پزشکی و پیراپزشکی – سال تحصیلی 96-95
  معاینات دانشجویان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکی رشته های پزشکی و پیراپزشکی – سال تحصیلی 96-95

 • پیام تبریک معاونت محترم بهداشتی دانشگاه به مناسبت هفته ملی کودک
  21-15 مهر ماه بعنوان هفته ملی کودک نام گذاری شده است .

 • قابل توجه پزشکان مشمول لایه طرح نیروی انسانی
  قابل توجه پزشکان مشمول لایه طرح نیروی انسانی

 • پیام تبریک سرپرست معاونت بهداشتی بمناسبت هفته ملی سالمند
  هفته تکریم منزلت سالمند - 4 لغایت 10 مهر ماه

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها