آرشیو اخبار
 • برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان- 14 آذر ماه سال 95 - معاونت بهداشتی بندر عباس
  برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان- 14 آذر ماه سال 95 - معاونت بهداشتی بندر عباس

 • جلسه نمایندگان پزشکان و ماما های شاغل در برنامه پزشک خانواده شهرستانهای تابعه استان با جناب آقای دکتر فرخی مدیر گروه محترم برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع
  جلسه نمایندگان پزشکان و ماما های شاغل در برنامه پزشک خانواده شهرستانهای تابعه استان با جناب آقای دکتر فرخی مدیر گروه محترم برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع در سالن رازی معاونت بهداشتی دانشگاه

 • سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر منصوب شد
  سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر منصوب شد

 • بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی روستایی گزیر
  بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی روستایی گزیر

 • بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی شهرستان بندرلنگه👆👆👆
  بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی شهرستان بندرلنگه👆👆👆

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها