• جلسه هم اندیشی نشریه مجازی داوطلبان سلامت قطب زاهدان در بندرعباس
  جلسه هم اندیشی نشریه مجازی داوطلبان سلامت قطب زاهدان در بندرعباس

 • افتتاح مرکز سلامت جامعه شهید شاهوند
  افتتاح مرکز سلامت جامعه شهید شاهوند

 • بازدید جناب آقای دکتر میرزائی از مراکز سلامت بندرعباس
  بازدید جناب آقای دکتر میرزائی از مراکز سلامت بندرعباس

 • گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای
  گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای

 • آغاز بازنگری طرح گسرش شبکه واحدهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان
  آغاز بازنگری طرح گسرش شبکه واحدهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها