بهداشت حرفه ای و طب کار در طرح تحول نظام سلامت

شرح وظایف مجتمع سلامت حرفه ایی

خدمات سطح اول مهرماه 94

 

 

 

   دانلود : خلاصه_برنامه_تحول_نظام_سلامت.pdf           حجم فایل 1053 KB
   دانلود : شرح_وظایف_پزشک_و_کارشناس_بهداشت_حرفه_ای_.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : sharh_vazayef.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : khadamatTotal_3.10.93.pdf           حجم فایل 677 KB
   دانلود : Instruction_Urban2-17-5-1394.pdf           حجم فایل 1337 KB
   دانلود : Gharardad-17-5-1394.pdf           حجم فایل 759 KB
   دانلود : dastor_amal_hashie.pdf           حجم فایل 676 KB