• بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از آموزشگاه بهورزی بندرعباس
  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از آموزشگاه بهورزی بندرعباس

 • پیام تبریک معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به مناسبت روز بهداشت محیط
  پیام تبریک معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به مناسبت روز بهداشت محیط

 • برگزاری کمیته دانشگاه طبقه بندی فلج شل حاد و عوارض ناخواسته واکسیناسیون در معاونت بهداشتی
  برگزاری کمیته دانشگاه طبقه بندی فلج شل حاد و عوارض ناخواسته واکسیناسیون در معاونت بهداشتی

 • کارگاه آموزشی مسئولین فنی شرکت های خدماتی مبارزه باحشرات وجانوران موذی دراماکن عمومی وخانگی به مدت دوروز درصبح وبعداز ظهر(24و25/6/1397) درسالن اجتماعات مرکز بهداشت استان هرمزگان برگزار گردید
  کارگاه آموزشی مسئولین فنی شرکت های خدماتی مبارزه باحشرات وجانوران موذی دراماکن عمومی وخانگی به مدت دوروز درصبح وبعداز ظهر(24و25/6/1397) درسالن اجتماعات مرکز بهداشت استان هرمزگان برگزار گردید

 • پیام تسلیت مرکز مدیریت شبکه و جامعه بهورزی به مناسبت درگذشت همکار تلاشکر و وظیفه شناس خانم هرمزی زاده بهورز جزیره هنگام
  درگذشت همکار تلاشکر و وظیفه شناس خانم هرمزی زاده بهورز جزیره هنگام

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها