• نشست کمیته ایمنی شناگاه ها
  نشست کمیته ایمنی شناگاه ها سومین جلسه کمیته شناگاه ها ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 27/04/1397 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی تشکیل گردید. در نشست کمیته فنی شناگاه ها که با حضور ارگانهای ذیربط و با دستور کار تصویب تفاهم نامه مابین استانداری، محیط زیست و معاونت بهداشتی در زمینه بهداشت شناگاه ها به منظور ارتقای وضعیت اماکن مذکور در استان هرمزگان، برگزار شد، ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت پایش شناگاه ها، در خصوص پرچم گذاری شناگاه ها بحث و تبادل نظر گردید.

 • تشکیل نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان
  تشکیل نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان

 • برگزاری نشست هماهنگی اجرای برنامه مراقبت بیماریهای قابل انتقال از پشه آئدس
  برگزاری نشست هماهنگی اجرای برنامه مراقبت بیماریهای قابل انتقال از پشه آئدس

 • تشکیل شورای بهورزی استان و دیدار نمایندگان بهورزان با معاون بهداشتی دانشگاه
  تشکیل شورای بهورزی استان و دیدار نمایندگان بهورزان با معاون بهداشتی دانشگاه

 • برگزاري كميته التور در ستاد معاونت بهداشتي
  برگزاري كميته التور در ستاد معاونت بهداشتي

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها