آرشیو اخبار
 • برگزاری کارگاه آموزشی کنترل آئدس های مهاجم
  برگزاری کارگاه آموزشی کنترل آئدس های مهاجم

 • افتتاح مانور سلامت نوروزی بهداشت محیط با حضور دکتر رییسی معاون بهداشت ،وزارت بهداشت ، همراه با دکتر داودی، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  افتتاح مانور سلامت نوروزی بهداشت محیط با حضور دکتر رییسی معاون بهداشت ،وزارت بهداشت ، همراه با دکتر داودی، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • بازدید دکتر رییسی ، معاون بهداشت وزارت بهداشت با حضور دکتر داودی ،رییس دانشگاه ، از چگونگی ارائه خدمات در مرکز خدمات جامع سلامت چاهستانیها در حاشیه شهر بندرعباس .
  بازدید دکتر رییسی ، معاون بهداشت وزارت بهداشت با حضور دکتر داودی ،رییس دانشگاه ، از چگونگی ارائه خدمات در مرکزخدمات سلامت جامعه شهرک توحید و مرکز خدمات جامع سلامت چاهستانیها در حاشیه شهر بندرعباس .

 • بازدبد معاون بهداشتی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر رئیسی و ریاست محترم دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز سلامت جامعه شهری روستایی تازیان
  بازدبد معاون بهداشتی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر رئیسی و ریاست محترم دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز سلامت جامعه شهری روستایی تازیان

 • بازدبد معاون بهداشتی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر رئیسی و ریاست محترم دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز سلامت جامعه روستایی ایسین
  بازدبد معاون بهداشتی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر رئیسی و ریاست محترم دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز سلامت جامعه روستایی ایسین

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها