سومین کارگاه 6 روزه تربیت مربی کلاس های آمادگی برای زایمان از تاریخ 24/11/96 در سالن رازی حوزه معاونت بهداشتی جهت 32 نفر از ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان های تابعه آغاز گردیده است. هدف از تشکیل دوره فوق ، ترویج زایمان طبیعی با رویکرد علمی مبتنی بر شواهد در راستای افزایش نرخ باروری و توانمند سازی مادران برای انتخاب روش زایمان ایمن می باشد. کلیه فراگیران پس از گذراندن آزمون پایان دوره و کسب نمره حدنصاب موفق به دریافت گواهینامه مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان گردیده اند.
آرشیو اخبار
 • برگزاری جلسه توجیهی ناظرین فلج اطفال
  برگزاری جلسه توجیهی ناظرین فلج اطفال

 • سومین کارگاه 6 روزه تربیت مربی کلاس های آمادگی برای زایمان از تاریخ 24/11/96 در سالن رازی حوزه معاونت بهداشتی جهت 32 نفر از ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان های تابعه آغاز گردیده است. هدف از تشکیل دوره فوق ، ترویج زایمان طبیعی با رویکرد علمی مبتنی بر شواهد در راستای افزایش نرخ باروری و توانمند سازی مادران برای انتخاب روش زایمان ایمن می باشد. کلیه فراگیران پس از گذراندن آزمون پایان دوره و کسب نمره حدنصاب موفق به دریافت گواهینامه مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان گردیده اند.
  سومین کارگاه 6 روزه تربیت مربی کلاس های آمادگی برای زایمان از تاریخ 24/11/96 در سالن رازی حوزه معاونت بهداشتی جهت 32 نفر از ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان های تابعه آغاز گردیده است. هدف از تشکیل دوره فوق ، ترویج زایمان طبیعی با رویکرد علمی مبتنی بر شواهد در راستای افزایش نرخ باروری و توانمند سازی مادران برای انتخاب روش زایمان ایمن می باشد. کلیه فراگیران پس از گذراندن آزمون پایان دوره و کسب نمره حدنصاب موفق به دریافت گواهینامه مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان گردیده اند.

 • کلاس آموزشی با موضوع "نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی" جهت پرسنل معاونت بهداشتی در مورخ 24/11/96 در سالن رازی مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
  کلاس آموزشی با موضوع "نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی" جهت پرسنل معاونت بهداشتی در مورخ 24/11/96 در سالن رازی مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

 • نارسی و سوانح و حوادث شایعترین علت مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال می باشد.
  کمیته بررسی علل و عوامل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در تاریخ 17/11/96 با حضور اعضاء ثابت کمیته ، نمایندگان محترم پلیس راهور و بهزیستی استان ، سرکار خانم دکتر ذاکری(متخصص محترم اطفال) و کارشناس محترم بررسی مرگ و میر کودکان داخل بیمارستانی معاونت درمان در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید.

 • دهه فجر انقلاب مبارک
  آغاز دهه فجز انقلاب اسلامی بر همه ملت غیر ایران به خصوص خانواده بزرگ بهداشت هرمزگان تبریک عرض می نمایم .

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها