آدرس : بلوار ثارالله - کوچه کوثر 6

تلفن :33564561-33564562

پست الکترونیک :mboh.health@gmail.com