صفحه اصلی > واحد های فنی و تخصصی > گروه بهداشت محیط و حرفه ای > بهداشت محیط  > مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی 

قوانین و دستورالعمل های مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

   دانلود : دستورالعمل_اجرایی_سفیران__دانش_آموزی_.pdf           حجم فایل 1045 KB
   دانلود : دستورالعمل_احرایی_دفاتر_خدمات_سلامت_.pdf           حجم فایل 532 KB
   دانلود : دستورالعمل_رتبه_بندی_بهداشتی_رستورانها.pdf           حجم فایل 2738 KB
   دانلود : دستورالعمل_صدور_کارت_بهداشت_.pdf           حجم فایل 969 KB
   دانلود : ضوابط_اجرایی_دفاتر_خدمات_سلامت_.pdf           حجم فایل 905 KB
   دانلود : دستورالعمل_آموزشگاه_اصناف__.pdf           حجم فایل 1265 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرایی_بازرسی_استخرها_.pdf           حجم فایل 867 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرایی_آرایشگاهها_.pdf           حجم فایل 531 KB
   دانلود : دستورالعمکل_اجرایی_واحدهای_سیار_.pdf           حجم فایل 4579 KB
   دانلود : آیبین_نامه_اجرایی_قانون_ماده_13.pdf           حجم فایل 1966 KB