• بازدید جناب آقای دکتر جاودان از شهرستان جاسک
  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک در راستای پایش و نظارت از واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در استان هرمزگان، آقای دکتر جاودان، معاون بهداشتی به همراه آقای مهندس خادمی، مدیر گروه گسترش شبکه و ارتقای سلامت استان در تاریخ 03/02/1397 از مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی در شرق استان بازدید نمودند.

 • شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای 2018
  «بهبود ایمنی و بهداشت کارگران جوان و خاتمه دادن به کار کودکان»

 • هفته جهانی واکسیناسیون 4 تا 10 اردیبهشت ماه
  هفته جهانی واکسیناسیون 4 تا 10 اردیبهشت ماه

 • پوشش همگانی سلامت
  هفته سلامت گرامیباد پوشش همگانی سلامت «برای همه، در همه جا»

 • بازدید و پایش معاون بهداشتی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه
  بازید آقای دکتر جاودان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به اتفاق مدیر گروه گسترش و مسئول پایش معاونت بهداشتی از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت غرب شهرستان بندرلنگه – 30 فروردین 97

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها