رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

pic
نام و نام خانوادگی : دکتر مریم ذاکری
تحصیلات : MD-MPH مدیریت بیماریها
شماره تماس : 33560368-076

کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

pic
نام و نام خانوادگی : مهرداد صالحی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
برنامه: برنامه دیابت و قلبی عروقی
شماره تماس : 33560368-076


pic
نام و نام خانوادگی : رضا خجندی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
برنامه: برنامه بیماریهای ژنتیک(تالاسمی- PKU – سندروم داون و ...)- شنوایی سنجی-بینایی سنجی- کالاهای آسیب رسان- استئو پروز-آسم و COPD
شماره تماس : 33560368-076


pic
نام و نام خانوادگی : مهدی قاسمی نانگ
سمت: کارشناس بیماریهای غیرواگیر
برنامه: برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان ـ برنامه سوانح و حوادث
شماره تماس : 33560368-076


pic
نام و نام خانوادگی : نرگس ذاکری زیارتی
سمت: کارشناس بیماریهای غیرواگیر
برنامه: برنامه ثبت سرطان ها و برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها
شماره تماس : 33560368-076