برنامه های جاری بیماریهای غیرواگیر:

1) برنامه ادغام خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی

2) برنامه پیشگیری و کنترل دیابت

3) برنامه پیشگیری و کنترل فشارخون بالا

4) برنامه پیشگیری و کنترل چربی خون بالا

5) برنامه پیشگیری و کنترل آسم

6) برنامه پیشگیری و کنترل سرطان

7) برنامه ثبت سرطان جمعیتی

8) برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور

9) برنامه ژنتیک اجتماعی

10) برنامه غربالگری، پیشگیری و کنترل بیماریهای کم کاری تیروئید نوزادان و فنیل کتونوری

11) برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث

12) برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای اسکلتی و عضلانی

13) برنامه پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم

14) برنامه مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر